Fortsettende årsmøte 2024


Arrangør: Oslo Bueskyttere
Påmeldingsfrist: 06.03.2024 18:30

Tid


Sted

Vis kart

Det ordinære årsmøtet ble avsluttet tidlig, da det ikke var vedtaksført (det var ikke mange nok stemmeberettigede til sted) og fordi noen av papirene (innsendte forslag) ikke var blitt gjort tilgjengelige sammen med resten av årsmøtepapirene. Det blir derfor et fortsettende årsmøte, og agenda blir som for det ordinære. Papirene (lenke nedenfor) vil bli oppdatert uka 20/2. 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, se tidligere innkalling og dokumenter som blir lenket til fra dette eventet.

Påmelding er ikke nødvendig, men vi kjøper inn litt (veldig enkel) mat og drikke og det er enklere å ha nok dersom vi vet ca hvor mange som kommer.

Vi møtes i møterommet i 1. etasje i Idrettens Hus ved Ullevål stadion.

Innkallingen ble sendt ut 8. januar: https://www.oslobueskyttere.no/next/blog/post/226781/innkalling-til-arsmotet-2024

Papirene (unntatt de manglende) ble sendt ut 13. februar og ligger her: https://www.oslobueskyttere.no/next/p/63102/moteprotokoller-og-arsmoteprotokoller


Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2YyNTllY2ItNzViZi00ZWNiLWE3OWYtNzA3Y2YwY2IzY2Fk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2C%22Oid%22%3A%223b85d325-0aaf-4603-8607-ec92d2f37aff%22%7D&fbclid=IwAR3CZ4bDYkKoFsl5Xkel1xJBYHLLPtI6rfc9_rp67Q11nSi9vDSUFn6X4-E&h=AT1--TYeMcRUrtAqBOPhkjnj6yGc6EJEUgqlGvbuU7pNGCEaQsuuSmb8gR_jMVjEZKuaK5Y5WjbparnOFeOT3P0k_eR0fowHUG92fN_HOZamXgtnx4TKuL5fPnW5HA


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.