Fortsettende årsmøte 2024, nr 2


Tid


Sted

Vis kart

Det fortsettende årsmøtet 6/3 ble avsluttet uten at ny styreleder var valgt.  (Alle andre agendapunkter ble ferdigstillt.) Det blir derfor et fortsettende årsmøte nr 2, hvor eneste agendapunkt er valg av leder. Papirene (lenke nedenfor) vil bli oppdatert med protokoll fra det fortsettende årsmøtet. 


Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, se tidligere innkalling og dokumenter som blir lenket til fra dette eventet.


Påmelding er ikke nødvendig.


Vi møtes i møterommet i 1. etasje i Idrettens Hus ved Ullevål stadion.


Original innkalling ble sendt ut 8. januar: https://www.oslobueskyttere.no/next/blog/post/226781/innkalling-til-arsmotet-2024


Papirene (unntatt de som manglet til det ordinære årsmøtet) ble sendt ut 13. februar og ligger her: https://www.oslobueskyttere.no/next/p/63102/moteprotokoller-og-arsmoteprotokoller. Disse har senere blitt supplert.


Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQwYmVhYzYtM2FkMi00MmJhLWFiOWYtZWE3ZjA1ZThiMTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%223b85d325-0aaf-4603-8607-ec92d2f37aff%22%7d


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.