For medlemmer

Informasjon for Oslo Bueskytteres medlemmer

Klubbhåndbok

Rapportering av utlegg

Utlegg skal føres opp i utleggsskjema og bilag (kvitteringer/fakturaer) legges ved. I skjemaet fyller man ut Navn, Kontonummer, dato og utlegg - kontofeltet er for kassereren.

Dater og signer skjemaet og send det til prosjektansvarlige, det vil typisk være utpekt for ett eller alle eventer/stevner/kurs/dugnader/sosiale treff etc. Ansvarlige vil sende inn til kasserer for utbetaling.

Mal for skjema til rapportering finner dere xcel her og open/libre office her.

Rapportering av timer

Timer skal føres i timerapportskjema. I skjemaet fyller man ut Navn, Kontonummer, dato og tidspunkt fra og til. Skjemaet regner ut antall timer.

Hvis man ønsker å donere timene til stipend-konto skriver man Stipend istedenfor kontonummer. Hvis man vil donere timene til klubben skriver man OBS istedenfor kontonummer.

Dater og signer skjemaet og send det til prosjektansvarlige, det vil typisk være utpekt for ett eller alle eventer/stevner/kurs/dugnader/sosiale treff etc. Ansvarlige vil godkjenne og sende inn til kasserer for utbetaling.

Mal for skjema til timerapportering finner dere xcel her og open/libre office her.